BİREYSEL ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar

İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan belgelerden ve eklerden (Ek 1 – Gizlilik Politikası) oluşan işbu Üye Sözleşmesi (bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır), NG Araştırma İnternet Hizmetleri Yazılım Danışmanlık Reklam Pazarlama Ltd. Şti. (bundan böyle kısaca “BenDerimKi” veya “Şirket” olarak anılacaktır) ile BenDerimki’nin internet sitesine işbu Sözleşme’de belirtilen koşullar dahilinde kayıt olan Üye arasında, Üye’nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

2. Tanımlar

Üye: Site’ye BenDerimKi tarafından belirlenen yöntemlerle kayıt olan ve BenDerimKi tarafından üyeliği onaylanan, Site’de sunulan Hizmetler’den işbu Sözleşme’de belirtilen koşullar dahilinde yararlanan, Site içerisinde yer alan Kamuoyu Araştırmalarına gönüllü olarak katılan gerçek kişileri ifade eder. Site içerisinde bu kişiler “ Bireysel Üye” olarak anılacaktır.
İletişim Bilgileri: Üye’nin Site’ye üye olduktan sonra Site ile iletişimini sağlamak için vermiş olduğu telefon numarası, e-posta gibi iletişim mecraları;
Kamuoyu Araştırması: Gönüllü Üye ile yapılan anlaşma sonucunda Site’de oluşturulmuş kamuoyu araştırmalarına ilişkin soruların Üye’ye iletilmesi, Üye’nin bu soruları cevaplaması ve ardından Üye’nin Site üzerindeki hesabına, Site’nin kendi isteğine bağlı olarak kazanç kaydedilmesine yönelik olarak işbu Sözleşme’de belirtilen koşullar dahilinde BenDerimKi tarafından sağlanan hizmet;
Anlaşmalı Araştırma Müşterisi: Sunmuş olduğu ürünler ya da hizmetlerle ilgili olarak Üyeler’den bilgi toplama amacıyla site üzerinde oluşturulmuş kamuoyu araştırmalarına, Üyeler tarafından katılınması suretiyle Kamuoyu Araştırması Hizmeti’nden faydalanmak üzere BenDerimKi ile anlaşma yapan kuruluşlar;
Ödeme Sistemi: Üyeler’in işbu Sözleşme içerisinde tanımlı işlemleri geçekleştirmeleri sonucunda kazandıkları Akçelerin, Akçe Değişimi Hesaplaması ile kişinin belirtmiş olduğu kişisel banka hesabına aktarmasını ve/veya BenDerimKi ile anlaşmalı kurumlarda sunulan hizmetlerden yararlanmasını sağlayan ve Site’nin Akçe bölümünde detaylı olarak açıklanan sistemi;
Akçe: Üye’nin, e-posta adresine gelen link aracılığıyla site üzerinde gördükleri, kamuoyu araştırmalarına katılımları sonucunda Şirket’in takdirinde olmak şartıyla kazandıkları miktarı gösteren birim;
Akçe Değişimi Hesaplaması: Üyenin, hesabında biriken akçeleri kendisine ait banka hesabına aktarmak istediğinde veya Şirket’in anlaşmalı olduğu başka bir şirketten yapılacak mal veya servis alımı için kullanmak istediğinde, bir akçenin Türk Lirası karşılığını gösteren hesaplama;
BenDerimKi Hizmetleri (kısaca “Hizmetler”): Site içerisinde Üyeler’in işbu Sözleşme içerisinde tanımlı olan aktivite ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla BenDerimKi tarafından ortaya konulan uygulamalar;
Site: www.benderimki.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesi ve bu site ile bağlantılı olarak oluşturulan katma değerli hizmetlerin sunulduğu mecraları;
Sisteme Erişim Araçları: Üye’nin, Üye Hesabı Yönetim Sayfası ve BenDerimKi Hizmetleri’ne erişimini sağlayan kullanıcı adı ve/veya şifre v.b. gibi yalnızca Üye tarafından bilinen bilgiler;
Üye Hesabı Yönetim Sayfası: Üye’nin yalnızca Sisteme Erişim Araçları’nı kullanarak ulaştığı üyeliğine ilişkin aktivite ve işlemlerde bulunduğu kişisel bilgilerini içeren Site üzerindeki internet sayfası;
Üyelik Başvuru Formu: Kişilerin Site’ye üye olarak Site’deki Hizmetler’den yararlanmak için doldurmaları gereken bilgi formu;
Üyelik Durumu: Üyenin sitedeki kamuoyu araştırmalarına potansiyel katılımını belirleyen bilgidir. Üyelik başvurusu yapan kişinin başvurusu kabul edildiği takdirde Üyelik Durumu varsayılan değer olan aktif halde olur. Üye dilediğinde aktif olan durumunu pasif olarak değiştirebilir. Üyelik Durumu pasif olarak değiştirildiğinde bu üyenin sitedeki kamuoyu araştırmalarına potansiyel katılım olasılığı bulunmamaktadır.
Banka: BenDerimKi’nin Üyelere ödemelerini yapacağı ve üyelerin banka hesaplarının bulunduğu bankayı ifade eder. Bu banka BenDerimKi tarafından belirlenecektir ve BenDerimKi tarafından gerekli görüldüğü takdirde değiştirilebilecektir.

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

İşbu Sözleşme’nin konusu, BenDerimKi tarafından Site’de sunulan kamuoyu araştırmalarının, Üye tarafından İşbu Sözleşme’de belirtilen esaslar dahilinde doldurulması, bunun karşılığında BenDerimKi’nin onayı şartıyla belirli miktar Akçe’nin, öncelikle Üye’nin Site içerisinde bulunan hesabında biriktirilmesi, daha sonra işbu sözleşmedeki şartlar dahilinde Üye tarafından bildirilen banka hesabına aktarılması ve BenDerimKi ile Üye arasındaki işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerin belirlenmesinden ibarettir. BenDerimKi, Üye tarafından doldurulan her kamuoyu araştırması karşılığında Üye’ye belirli bir miktarı ödemekle yükümlü değildir. Öncelikle, Üye tarafından doldurulan kamuoyu araştırması, BenDerimKi tarafından takdir edilecek ve değerlendirilecektir. BenDerimKi tarafından, kamuoyu araştırmasının işbu sözleşmede belirtilen kurallara uygun doldurulduğuna kanaat getirildiği takdirde, kamuoyu araştırmasına katılım sağlanmadan önce BenDerimKi tarafından belirtildiği miktarda Üye’nin kazanç sağlama durumu bulunmaktadır. Üye, işbu Sözleşme hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve her türlü sitenin kullanımından doğan hizmetlere ilişkin BenDerimKi tarafından açıklanan her türlü beyanı gayrikabili rücu kabul ve taahhüt eder. Üye, site içerisinde yer alan, BenDerimKi’nin her türlü beyanına, site içerisinde açıklanan her türlü kurallara uygun davranacağını şimdiden kabul ve taahhüt eder.

4. Üyelik ve Hizmet Kullanımı Şartları

a) Site’nin ilgili bölümünden üye olmak isteyen kişinin Site’ye üye olmak için gerekli kimlik ve iletişim bilgilerinin verilmesi, kimlik ve iletişim bilgilerinin doğruluğunun onaylanması, bilgilerin gönderilmesi suretiyle kayıt başvuru işleminin yaptırılması ve Şirket tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. BenDerimKi kendi takdirine dayanarak ve hiçbir neden göstermeksizin üyelik başvurusunu reddedebilir. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu Sözleşme’de tanımlanan üye olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.
b) Araştırma sektöründe yer alan bir şirkette mevcut halde çalışan kişiler bu siteye üye olamaz. Araştırma sektöründe yer alan bir şirkette çalışırken üye olunduğu takdirde, BenDerimKi bu kişinin üyeliğini iptal etme ve bu kişiden tazminat alma hakkını saklı tutar.

5. Hak ve Yükümlülükler

5.1. Üye’nin Hak ve Yükümlülükleri
a) Üye, Site içerisinde yer alan kamuoyu araştırmalarını doldururken, Site’deki Hizmetler’den faydalanırken ve Site’deki Hizmetler’le ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu Sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, Site’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.
b) Üye, Şirket’in yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde, Şirket’in Üyeler’e ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul ve taahhüt ederler.
c) Üyeler’in, Şirket tarafından sunulan Hizmetler’den yararlanabilmek amacıyla kullandıkları Sisteme Erişim Araçları’nın (kullanıcı ismi, şifre v.b) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Üyeler’in sorumluluğundadır. Üyeler’in, Sisteme Giriş Araçları’nın güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Üyeler’in ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan Şirket’in doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur.
d) Üyeler, Site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin, doğru ve hukuka uygun olduğunu, aksi takdirde BenDerimKi tarafından haklarında her türlü yasal işlemlerin başlatılabileceğini kabul ve taahhüt ederler. Şirket, Üyeler tarafından Şirket’e iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.
e) Üye, üyeliğini Aktif halde bulundurduğu sürece, BenDerimKi tarafından sunulan Hizmetler’den yararlanma ve Site içerisinde yer alan, üyenin profili ile ilgili kamuoyu araştırmalarına katılma hak ve yetkisine sahip olacaktır. Üye, dilediği takdirde Üyeliğini 3 (üç) sene boyunca Pasif halde bulundurabilir. Ancak 3. senenin sonunda Üyelik, BenDerimKi tarafından tamamen silinebilir. Üyenin işbu üyeliğini, 3(üç) sene içerisinde tekrar Aktif hale getirebilmesi, BenDerimKi’nin onayına tabidir.
f) Üye, site üzerindeki Araştırmalarım sayfasında gösterilen tüm işlemlerin münhasıran ve müstakilen kendisi tarafından gerçekleştirildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, BenDerimKi’ye verdiği İletişim Bilgileri’nin yalnızca kendisine ait ve yalnızca kendi kontrolü altındaki İletişim Bilgileri olduğunu ve bu İletişim Bilgileri’ni aktif olarak kullandığını taahhüt eder. Üye, İletişim Bilgileri’nin Üye’nin kendisine ait olmamasından veya İletişim Bilgileri’nin aktif olarak kullanmamasından dolayı BenDerimKi’nin uğrayabileceği her türlü maddi ve manevi zararı tazminle yükümlü olacaktır. Üye’nin kendisi için oluşturulmuş Üye Hesabı Yönetim Sayfası’nı başkasına devretmesi veya kullanıma açması halinde Üye; BenDerimKi’nin tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmadan işbu Sözleşme’yi feshetme ve Üye’nin üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul ve beyan eder. Sözleşmenin işbu şekilde BenDerimKi tarafından feshi halinde Üye BenDerimKi’den hiçbir hak talep etmemeyi kabul ve beyan eder. Üyeler, Şirket’in yazılı onayı olmadan işbu Sözleşme’yi veya bu Sözleşme’nin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.
g) BenDerimKi’nin sunduğu Hizmetler’den yararlananlar, Üyeler ve Site’yi kullananlar, Site dahilinde veya üzerinden yalnızca hukuka uygun amaçlarla işlem yapabilirler. Üyeler’in, Site dahilinde veya üzerinden yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Üye, BenDerimKi ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki Site dahilinde bulunan resimleri, Site içerisinde yer alan metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanlarını, katalogları, listeleri ve BenDerimKi tarafından kendisine sunulan kamuoyu araştırmalarını çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, bu eylemleri ile BenDerimKi ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Üyeler’in işbu Sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri BenDerimKi ve BenDerimKi Hizmetler’i ile bağlantılı faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı BenDerimKi doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
h) Site’de ve Site üzerinden link verilen internet sitelerinde, Üyeler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından yayınlanan içeriklerden dolayı BenDerimKi’nin, BenDerimKi çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. BenDerimKi, Üyeler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.
i) Üyeler ve BenDerimKi birbirinden bağımsız taraflardır. İşbu Sözleşme’nin Üyeler ve BenDerimKi tarafından onaylanması ve uygulanması sonucunda, aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz. BenDerimKi, Üye’nin Site içerisinde yer alan kamuoyu araştırmalarına olan katılımlarını değerlendirdikten ve onayladıktan sonra Üye, kamuoyu araştırmalarına katılım karşılığında Akçe’ye hak kazanacaktır. Üye’nin kamuoyu araştırmasına katılım sonucunda Akçe’ye hak kazanıp kazanmadığı münhasıran BenDerimKi’nin takdirindedir.
j) BenDerimKi’nin izni dışında, Üyeler’in, Site üzerinden yapacakları herhangi bir işlemde başka bir internet sitesine, bir internet sitesinin içeriğine veya ağ üzerindeki herhangi bir veriye link vermeleri yasaktır.
k) Üyeler işbu Sözleşme kapsamında üçüncü kişilere gönderecekleri referans mesajlarının hukuka ve ahlaka aykırı unsurlar içermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üyeler gönderecekleri elektronik postalar ile üçüncü kişilerce istenmeyen elektronik posta iletişimi olarak nitelendirilebilecek yoğunlukta bir iletişimde bulunmayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Üye, işbu madde hükmüne aykırı olarak yapacağı tüm elektronik posta iletişiminin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, her ne sebeple olursa olsun bu iletişimlerden kaynaklı olarak BenDerimKi’ye bir dava ve talep yöneltilmesi halinde; bu dava ve talebin BenDerimKi tarafından kendisine ihbar edilebileceği, Üye’nin BenDerimKi’nin savunma yapması için gerekli olan her türlü bilgi ve içeriği kendisine savunma için gerekli yasal sürelerin geçirilmemesini teminen derhal sağlayacağı, bahsi geçen dava ve talep sonucu BenDerimKi’nin herhangi bir zarara uğraması durumunda bahsi geçen zararın BenDerimKi tarafından tazminat hakları saklı kalmak kaydıyla kendisine rücu ettirilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye’nin işbu maddeye aykırı hareket etmesi sebebiyle BenDerimKi işbu Sözleşme’yi herhangi bir bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak feshetme, üyeliğini askıya alma veya iptal etme hakkını saklı tutmaktadır. Üye işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda üyelik sıfatına binaen kazanmış olduğu ve/veya kazanacağı tüm haklardan BenDerimKi lehine sarfınazar ettiğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
l) Üye’nin BenDerimKi’ye ilişkin e-postaları, istenmeyen elektronik posta gönderen elektronik posta listeleri tarafından gönderilmiş gibi gösterilmesine ilişkin fiillerde bulunması veya böyle bir duruma sebebiyet vermesi halinde BenDerimKi, Üye’nin üyeliğini hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmadan sona erdirme hakkını saklı tutmaktadır. Üye, üyelik hak ve yetkilerini başkalarına devretmemeyi, üyeliğe ilişkin olarak herhangi bir manipülasyonda bulunmamayı kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Üye, işbu madde hükmüne aykırı olarak yapacağı tüm elektronik posta iletişiminin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, her ne sebeple olursa olsun bu iletişimlerden kaynaklı olarak BenDerimKi’ye bir dava ve talep yöneltilmesi halinde; bu dava ve talebin BenDerimKi tarafından kendisine ihbar edilebileceği, Üye’nin BenDerimKi’nin savunma yapması için gerekli olan her türlü bilgi ve içeriği savunma için gerekli yasal sürelerin geçirilmemesini teminen derhal kendisine sağlayacağı, bahsi geçen dava ve talep sonucu BenDerimKi’nin herhangi bir zarara uğraması durumunda bahsi geçen zararın BenDerimKi tarafından tazminat hakları saklı kalmak kaydıyla kendisine rücu ettirilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye’nin işbu maddeye aykırı hareket etmesi sebebiyle BenDerimKi işbu Sözleşme’yi herhangi bir bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak feshetme, üyeliği askıya alma veya iptal etme hakkını saklı tutmaktadır. Üye işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda üyelik sıfatına binaen kazanmış olduğu ve/veya kazanacağı tüm haklardan BenDerimKi lehine sarfınazar ettiğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
m) Üyeler, üyelikleri boyunca ve üyeliklerinin sonlanmasından sonraki 5 sene süresince BenDerimKi’nin faaliyet alanına giren iş alanlarında rekabet içinde olacak girişimlerde bulunmamayı, bu tarz girişimlere destek ve danışmanlık vermemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2. BenDerimKi’nin Hak ve Yükümlülükleri
a) BenDerimKi, Site’de sunulan Hizmetler’i ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Üyeler’in sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri silme hakkını saklı tutmaktadır. BenDerimKi, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Üyeler, BenDerimKi’nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. BenDerimKi tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde BenDerimKi tarafından doğrudan yapılabilir. BenDerimKi tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, Üyeler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Üyeler’e aittir. BenDerimKi, dilediği zamanda herhangi bir gerekçe göstermeksizin, Üye’den Üyelik Bilgilerinin doğrulanması için birtakım ek bilgi ve evrak isteme hak ve yetkisine sahiptir. Üye, işbu bilgi ve evrakları derhal BenDerimKi’ye sunmakla yükümlüdür. Aksi halde BenDerimKi, işbu bilgi ve evrakların sunulma anına kadar Üye’nin üyeliğini pasif hale getirme ve Site içerisinde yer alan kamuoyu araştırmalarına katılmasını engelleme hak ve yetkisine sahiptir.
b) Referans kolaylığı veya çeşitli sebepler nedeniyle Site içerisinde yalnızca BenDerimKi tarafından, BenDerimKi kontrolünde olmayan bir takım internet sitelerine veya içeriklere linkler verilebilir. Site üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya internet sitelerinde sunulan hizmetler, ürünler veya bunların içeriği hakkında BenDerimKi’nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.
c) BenDerimKi, Site’de yer alan Üye bilgilerini veya Üyeler’in açıkladığı diğer bilgileri, Araştırma Hizmetleri dışında da Üye güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler ve iç denetimler için dilediği biçimde kullanabilir, bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.
d) BenDerimKi, Site’nin işleyişine, genel kurallarına, genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir ve/veya bu mesaj ve içeriği giren Üye’nin üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir. Üye Site’nin işleyişine, genel kurallarına, genel ahlak kurallarına aykırılık sebebiyle mesaj ve içeriklerinin erişimden kaldırılması ve üyeliğine herhangi bir ihbar yapılmaksızın son verilmesi durumunda hiçbir itirazda, tazminat ve benzer talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
e) BenDerimKi, Site içerisinde ortaya konulan uygulamalar üzerinde, Üyeler’in işbu Sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerinde ve Hizmetler’de dilediği zaman değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. BenDerimKi tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili Üyeler’in uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar BenDerimKi tarafından ilgili Hizmet’in kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu internet sayfasından Üyeler’e duyurulur.
f) BenDerimKi istediği zaman, Site’de belirtmek suretiyle Hizmetler’i ücretli veya Akçe karşılığı olarak veya sair yollarla sağlayabilir. Site’de bildirimin yapılmasından itibaren söz konusu Hizmetler bildirilen şart ve koşullarda sağlanacak ve söz konusu Hizmetler’den değişiklikten önce faydalanan Üyeler’e de değişiklikler yeni şart ve koşullar ile uygulanacaktır.
g) Üyelerin hesabında biriken Akçeler hiçbir mali değer taşımamaktadır. Site’de belirtilen sınırlamalar ve Akçe Değişimi Hesaplaması çerçevesinde kişisel banka hesabına para aktarım isteğinde bulunulmadığı sürece, Üyenin hesabında biriken Akçelerin parasal karşılığı bulunmamaktadır.

6. Hizmetler

BenDerimKi Site’de, Üyeler’e işbu Sözleşme ile kapsamı ve içeriği belirlenen Hizmetler’i sağlayacaktır. BenDerimKi tarafından verilen Hizmetler’in temelinde Araştırma Müşterisi ile araştırma anlaşmalarının yapılması, Üyeler’e Araştırma İçeriklerinin iletilmesi ve bunun için gerekli alt yapının hazırlanması, araştırma gelirlerinin hesaplanması ve işbu Sözleşme ile belirlendiği şekil ve koşullarla Üyeler’e iletilmesi bulunmaktadır.

6.1. Araştırma Hizmeti
a) Üye İletişim Bilgileri BenDerimKi tarafından herhangi bir sınırlama olmadan kullanılabilir. Bu bilgiler sadece BenDerimKi tarafından kullanılacaktır ve işbu bilgiler doğrudan 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır.
b) Üye, BenDerimKi tarafından sunulan Araştırma Hizmeti sonucunda işbu Sözleşme hükümlerine uygun olarak hak kazandığı ödemelerin yapılabilmesi için şahsi banka mevduat hesabını BenDerimKi’ye bildirmek zorundadır. BenDerimKi, dilediği takdirde ödemeleri sadece belirli bankalara ait hesaplara yapabilir. İşbu durumda Üye, BenDerimKi tarafından belirlenen banka/bankalara ait hesap bilgilerini BenDerimKi’ye derhal bildirmekle yükümlüdür. Üye’nin bildirdiği şahsi banka mevduat hesabı dışında BenDerimKi tarafından Üye’ye herhangi bir ödeme yapılamaz. Üye’nin; şahsi banka mevduat hesabı olmayan bir banka mevduat hesabı bildirmesi ya da şahsi banka mevduat hesabını yanlış veya eksik bildirmesi durumunda bütün sorumluluk Üye’ye aittir. Üye, BenDerimKi’nin Üye’nin yanlış ve/veya eksik olarak bildirdiği mevduat hesabına ve/veya Üye’nin bildirdiği ancak şahsına ait olmayan mevduat hesabına ödeme yapmaması veya bu hesaplara zuhulen ödeme yapılması sebebiyle BenDerimKi’den her ne nam ve surette olursa olsun herhangi bir talepte bulunmayacağını, kabul, beyan ve taahhüt eder.
c) Üye, işbu Sözleşme’ye uygun olarak kendisine yöneltilecek Site içeriğinin kullanılmasının BenDerimKi tarafından izlenmesini engelleyecek herhangi bir fiilde bulunmamayı, buna uygun kurulacak denetim sistemine uygun davranmayı, işbu madde hükmüne aykırı hareket etmesi durumunda BenDerimKi tarafından kendisine herhangi bir ödeme yapılmayacağını ve bu konuda herhangi bir hak iddia etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7. Gizlilik Politikası

BenDerimKi, Site’de Üyeler’le ilgili bilgileri işbu Sözleşme’nin kapsamı dışında işbu Sözleşme’nin EK-1 bölümünde yer alan ve Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olan “Gizlilik Sözleşmesi” kapsamında kullanabilir. BenDerimKi Üyeler’e ait gizli bilgileri, işbu Sözleşme’nin kapsamı dışında ancak “Gizlilik Sözleşmesi”nde belirtilen koşullar dahilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya üçüncü kişilere ilişkin çalışmalarında kullanabilir.

8. Diğer Hükümler

8.1. Fikri Mülkiyet Hakları
a) Site’nin (tasarım, metin, resim, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm unsurları (kısaca “BenDerimKi’nin Telif Haklarına Tabi Çalışmaları”) BenDerimKi’ye ait ve/veya BenDerimKi tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Üyeler, Hizmetler’i, BenDerimKi bilgilerini ve BenDerimKi’nin Telif Haklarına Tabi Çalışmaları’nı yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının Hizmetler’e erişmesine veya kullanmasına izin veremez. Aksi takdirde lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı BenDerimKi’den talep edilen tazminat miktarını, BenDerimKi’nin işbu nedenle uğrayacağı her türlü zararı, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. Üyeler BenDerimKi’nin Telif Haklarına Tabi Çalışmaları’nı çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.
b) BenDerimKi’nin; BenDerimKi Hizmetleri’ne, BenDerimKi bilgilerine, BenDerimKi’nin Telif Haklarına Tabi Çalışmaları’na, BenDerimKi ticari markalarına, BenDerimKi ticari görünümüne ve Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.

8.2. Sözleşme Değişiklikleri
BenDerimKi, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu Sözleşme’yi uygun göreceği herhangi bir zamanda Site’de ilan ederek değiştirebilir. İşbu Sözleşme’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Sözleşme, Üye’nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

8.3. Mücbir Sebepler
Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, BenDerimKi işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Site’nin BenDerimKi’nin iradesi dışında, kusuru olmaksızın, üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi durumunda, meydana gelecek tüm olumsuzluklarda BenDerimKi hiçbir surette sorumlu olmayacaktır. Bu ve bunun gibi durumlar, BenDerimKi için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için BenDerimKi’den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları, BenDerimKi’nin gerekli bilgi güvenliği önlemleri almasına karşın Site’ye ve sisteme yapılan saldırılar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla BenDerimKi’nin makul kontrolü haricinde gelişen ve BenDerimKi'nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

8.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki
İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu Sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere, Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşme’den dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

8.5. BenDerimKi Kayıtlarının Geçerliliği
Üye, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda BenDerimKi’in kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, BenDerimKi’yi yemin teklifinden ber’i kıldığını ve bu maddenin HUMK 287. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.6. Yürürlülük
İşbu Sözleşme Üye’nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.